Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Goed Nieuws

Evangelie betekent  “goed nieuws“. Wat is dan dat goede nieuws?

Om het goede uit te kunnen leggen moeten we eerst uitleggen wat er verkeerd gegaan is.

De Bijbel zegt dat alle mensen gezondigd hebben daardoor niet in Gods nabijheid kunnen komen. (Rom.3:23)

Als je denkt dat je naar de hemel gaat, omdat je altijd goed je best hebt gedaan, heb je het dus mis. Want hoe goed wij ook ons best doen, wij kunnen door de dingen die we verkeerd doen, niet in de hemel, waar God is, komen. Ook al ben je misschien niet de grootste crimineel, heb je nooit iemand vermoord of ben je best aardig voor je medemens, wanneer we ons meten aan de maatstaven van God, zitten we er allemaal naast, die zullen we dan ook nooit bereiken.

Er is niemand die goed doet, ook niet één, staat er in de Bijbel. Niemand, ik niet, jij niet. Einde oefening, exit?

Maar het goede nieuws is dat God Zijn Zoon, Jezus zond. We vieren dat met Kerst. Hij kwam als een baby, groeide op en begon met zijn dertigste aan Zijn bediening.

Hij predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. De Bergrede. die je in het Bijbelboek Mattheus kunt vinden, worden nu nog gezien als de belangrijkste leefregels van het leven.

Hij genas zieken en dreef demonen uit, omdat het welzijn van de mensen past in het plan van God.

Velen zien God als degene die mensen straft als ze kwaad doen, als een soort bBoeman, maar het spreekwoord zegt toch ook: ‘het Kwaad straft zichzelf’  God is juist een liefdevolle God, die het beste met ons voorheeft.(Jer. 29:11)

Daarom stierf Jezus ook aan het kruis (2 Cor. 5:19)

Als wij in Hem gaan geloven, ons leven aan Hem geven en dat doe je door het gebed wat er met je gebeden is en wat je hier ook op de site kunt vinden.

Op het moment dat je dit met je hele hart en hardop bidt, ontvang je eeuwig leven.

Advertentie